Woord wek woord en wederwoord en die gedig ontstaan dan ensovoort. - DJ Opperman

Poetry for November, 2017

This category lists poetry based on the chosen date filters...

Please be patient while we grab some poetry...