Woord wek woord en wederwoord en die gedig ontstaan dan ensovoort. - DJ Opperman

My Poetry

View all the poetry by James Gordon

Please be patient while we grab some poetry...